Hjælp Gambia's landbefolkning til selvhjælp
English (UK)Dansk (DK)

Hirse møller sparer opslidende arbejde


Før hårdt arbejde. Nu går møllen.
Det var et opslidende arbejde, der påhvilede kvinderne, at stampe hirse til de daglige måltider. Det har de gjort på samme måde i år­hundreder. Nu er der kommet forandring: Lands­byen fik 22. januar møller, der kan afskalle hirse­kornene og male dem til fint mel.

Giv et skolebarn et måltid for 1 krone

Så spises der skolemad
Så spises der skolemad

Skolemåltidet er of­te det eneste måltid et barn får dagen igennem. Vi skaffer nu skole­måltider i Choya.  Det rappor­teres, at fraværet fra skolen derved er faldet drastisk og indlæringen er for­bedret.  Vil du være med?

 

Så er der rent rindende drikkevand i Choya.

Indtil januar 2015 måtte be­bo­e­rene i Choya hen­te vand fra en brønd væk fra landsbyen, en brønd med vand af tvivlsom kvalitet. Nu er der rent vand til vandhaner tæt ved boligerne. Læs mere ...

Skolen i Choya har fået skolekøkken.

En privat sponsor påtog sig at financiere et skolekøkken, så børnene kan få skolemåltider. Køkkenet står nu færdigt og er taget i brug. Læs mere ...

Bageri i landsbyen.

En ung mand starter et bageri op med et kort mikrolån. Læs mere ...

Unge planter træer. Unge fra tre lande planter 500 træer. Læs mere ...

Undervisningsmaterialer og t-shirts. Privatpersoner har skaffet under­visningsmaterialer, t-shirts, og fodbold uniformer. Læs mere ...

Udlån af såsæd, bibliotek, pumper og vandfiltre. Læs mere ...

Choya har nu en lastvogn der giver landsbyen en indtægt. Læs mere ...

Hvor ligger Choya og hvem er vi?

Gambia, Afrika's mindste land
Gambia, Afrika's mindste land

Gambia er Afrika's mindste land, og samtidig et af de fattigste. Langs vest­kysten har man turist­indtægter. Men Choya ligger langt inde i landet, hvor man stort set er afhængig af landbruget.

Choya ligger langt inde i landet
Choya ligger langt inde i landet

Vi har været aktiv nogen tid i Gambia gennem en hollandsk-belgisk organisation, se her. Vi oprettede Gambia-Danmark 12 januar 2015 for at give danskerne - dig - anledning til at være med.